Referanslar pek fazla bir anlam ifade etmez. Yeterince fazla sayıda olmadıkça…

Kuruldukları 1989 yılından bu yana PDR Group Şirketleri, 80.000 günden fazla eğitim gününde, hemen her sektörde faaliyet gösteren 3.500 civarında şirketin her kademesindeki 650.000’den fazla çalışanına iş ve özel hayatında daha verimli çalışabilmesi, daha iyi ilişkiler kurabilmesi ve daha kaliteli bir hayat yaşaması için eğitimler vermiştir. Türkiye’de son 25 yılda ortalama yıllık işgücü sayısının 20 milyon kişi olduğu dikkate alınırsa, bunun anlamı Türkiye’de çalışan nüfusun %3,5’i PDR Group eğitimlerine katılmıştır. Bu rakam, tüm Türkiye’yi kapsadığından belki daha çarpıcı bir oran İstanbul ilinde çalışan nüfus sayısından hareketle verilebilir. İstanbul’da çalışan tüm nüfusun 5 milyon olduğu varsayılırsa, 650.000 kişinin ne anlam ifade ettiği daha iyi ortaya çıkar. 

PDR Group Şirketleri, her sektörden her büyüklükteki yerli ve yabancı şirketlere hizmet vermektedir.