Tüm Kurumsal Gelişim Projelerine “Esnek Yaklaşım”

Her geçen yıl, dünyada iş yapış biçimi hızla değişiyor, çünkü tüketiciler değişiyor. Tüketiciler değiştiği zaman ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanma şekli değişiyor. Görünen o ki, bu döngü hızla artarak devam edecek, çünkü yeni kuşaklar arasında bile bu süre on yıla indi ve farklı beklentiler ve becerileri olan yepyeni bir pazar adeta her gün kendini yeniliyor.

Değişim sadece müşterilerle sınırlı değil. İş gücü de değişiyor. Onların bilgi ve becerileri, beklentileri, iş yapış, işe bakış açıları tamamen farklı. Şirketler, bir yandan müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iş yapış biçimlerini değiştirmek zorundayken, bu değişimi beklentileri bambaşka olan yeni bir çalışan nesli ile yapmak zorundalar.

PDR Group olarak, değişen iş gücünün değişik öğrenme biçimlerini göze almadan verilecek bir eğitim ve geliştirme çabalarının sonuçsuz kalacağını biliyoruz. Bu nedenle, 2009 yılından beri, biz de kendi iş yapış biçimimizi, çözümlerimizi farklılaştırdık ve farklılaştırmaya devam ediyoruz. 

Kuşak çatışmasının daha da artacağının bilince ile tüm çözümlerimizi, yeni neslin ihtiyaç ve taleplerine uygun hale getirdik ve ana konseptlerimizi de buna göre uyarladık. Bu değişim sadece çözümlerin içerikleri ile mümkün olmuyor. Bu yüzden, değişik eğitim teknoloji ve metotlarını da birbiriyle entegre ederek, danışmanlık projelerimizin ve eğitimlerimizin süreçlerini yeniden tanımladık.