1989’da TMI Türkiye markasıyla kurulan,  Türkiye’nin en büyük kurumsal eğitim danışmanlık kuruluşlarından biri olan PDR Group’un kurucu şirketi PDR International, kuruluşlara, Liderlik Gelişimi, Performans Gelişimi, Hizmet Gelişimi, Satış Gelişimi, Markalaşmış Kurum Kültürü ve Yaşayarak Öğrenme Kültürü süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle destek ve yardımcı olur.

PDR International, çalışanların bireysel performanslarını arttırarak, onları bir ‘Takımdaş’ ve ‘Kurumdaş’ olmaları konusunda teşvik eder, içlerindeki pozitif enerjiyi ortaya çıkararak, değişimi kabullenmeye yönelik bir yaklaşım ile kendini iyi hisseden kişiler olarak yaratılan kurum kültürünün bir parçası olmalarına yardım eder.

PDR International, 1989-2017 yılları arasında temsilcisi olduğu TMI a/s ‘in 50’ye yakın ülkede yapmış olduğu kurumsal değişim projelerinden edindiği tecrübeleri Türkiye’de yüz binlerce çalışanın katıldığı proje ve seminerlerden elde ettiği büyük bilgi birikimi ile harmanlamış, herhangi bir kurumsal eğitim şirketinin bir ülkede oynayabileceğinin çok üstünde bir rol oynamıştır.

PDR International, bu rolü oynarken:

 • Kurumsal değişim ve hizmet kültürü alanında insanı bir birey olarak ön plana koyan Hizmet Kalitesinde İlk Adım
 • Kişisel etkinlik ve sonuç üretme alışkanlığı konusunda Zaman Yönetimi
 • Asıl performansları ile ideal performansları arasındaki farkı azaltmalarına yönelik yapmış oldukları İşe Kalitesini Yansıtan Çalışan Olmak
 • Bir takım olmanın esası olan ve ancak güçlü, yetkin ve etkin bireylerin bir araya gelmesi ile oluşabilecek bir kültür olan İş Yerinde Takım Olabilmek
 • Sorumluluk alan, inisiyatif kullanan, şirketine bağlı, güçlü Takımdaşlardan oluşan ve departman içi ve departmanlar arası yönetici - çalışan ilişkilerini geliştirerek, herkesin kurumu için en iyisini yapmaya çalıştığı Kurum Kültürüne Sahip Çalışan Olmak kavram ve süreçlerini Türk şirketlerine uyarlayıp, uygulayarak yaygınlaştırırken; bu kavramları Türkçeye kazandırmış, bu kavramların Türk iş hayatında yaygın şekilde kullanılmaları ile ortak bir dil ve kültür yaratmıştır.

PDR International'nin temsil ettiği değerli know - how ve bilgi birikimi yanında en önemli gücü, özellikle yüksek performans ve standardizasyon gerektiren büyük projeleri gerçekleştirirken edindiği tecrübe, yüksek yapabilirlik kabiliyeti ve kapasitesidir.

Kurulduğu günden bu yana PDR International, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdiği uzun ve zorluk derecesi yüksek değişim projelerinde, sağladığı yüksek kalite ve standardizasyon ile sektöründeki pek çok uluslararası kuruluşun altından kalkamayacağı bir başarı elde etmiştir.

PDR International, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini aşağıdaki alanlarda yoğunlaşarak sunmaktadır:

 • Çalışanların enerjisini, şirketin marka gücü ile özdeşleştirerek rekabet avantajı sağlamalarını hedefleyen Markalaşmış Kurum Kültürü
 • Müşteri odaklı bir kurum yaratmak için sistem süreç ve çalışanları geliştirerek müşterileri elde tutarken, yeni müşteriler kazanmalarını hedefleyen Hizmet Kültürü
 • Kendini iyi hisseden insanlar, iyi sonuçlar üretir” ve “iyi sonuçlar üreten insanlar, kendini iyi hisseder” yaklaşımı ile tüm çalışanlara kişisel, takım ve organizasyonel etkinliğin artırılmasına yönelik yetkinlikler kazandırmayı hedefleyen Performans Gelişimi
 • İş liderlerine stratejileri hayata geçirmek ve günümüz organizasyonlarını başarıya taşımak için gerekli yetkinlik ve araçları kazandırmayı hedefleyen Liderlik Gelişimi
 • İnsan yönetimi ve çalışan potansiyelini ortaya çıkarma konusunda insan kaynakları danışmanlığı ile organizasyonel yapılanma, gelişim ve kurumsal iletişim konularında sistem tasarımı danışmanlığı sağlayan İnsan Kaynakları Gelişimi
 • Çalışanların İnsan Odaklı, Sonuç Odaklı ve Müşteri Odaklı bireyler olmaları konusunda farkındalık, yetkinlik ve becerilerini deneyimleyerek arttırmayı hedefleyen Yaşayarak Öğrenme Kültürü
 • Satış Ekipleri ve Yöneticilerinin hedeflere yönelik bir satış performansı sürecini benimsemelerini, daha proaktif, odaklanmış ve verimli bir çalışma alışkanlığı kazanmalarını hedefleyen Satış Gelişimi

Web Adresi: http://www.pdrinternational.com.tr