Mükemmel İşbirliğinin yarattığı “Dinamik Sinerji”

PDR Group olarak her şirketin birbirinden hem farklı hem de benzer sorunların ve fırsatları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumsal eğitim danışmanlık şirketlerimiz ile sinerjik bir yapıda son derece esnek ve sizin için özel çözümler üreterek katma değer yaratıyoruz.

Size özgün ve uyarlanmış çözümler sunmadan önce proje ekibimiz sizinle toplantılar yaparak ihtiyaçlarınızı, önceliklerinizi, içinde bulunduğunuz baskılar nedeniyle görünen ve görünmeyen tüm problemleri ve fırsatları tam olarak anlamaya çalışarak aynı resme baktığımızdan emin olmaya çalışırız.

Bu toplantılarda edindiğimiz bilgilerle sizi ve şirketinizi iyice anladığımızdan emin olarak PDR Group Şirketlerinin yöneticilerinden oluşan bir proje ekibi, sizin için en uygun çözümleri sinerjik ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirirler, gerekiyorsa Çözüm Ortaklarımız ve Stratejik Ortaklarımız ile görüşerek ideal bir tablo ortaya çıkartırlar.

Bundan sonrası sizlerle yaratılacak işbirliği ve sinerjidir. Projenin her açıdan doğru bir şekilde ele alınarak başlaması, uygulanması ve takip edilmesi için projede yer alacak eğitim danışmanlarının da katılımıyla artık sizden biri oluruz ve ihtiyaçların giderilmesi için bütçe ve takvime uygun bir şekilde projeyi tamamlarız.

Proje sonunda verdiğimiz raporlar bundan sonraki atacağınız adımlara ışık tutacak şekilde hazırlanır, önemli ve doğru işler başta olmak üzere projenin şirketinizde kalıcı bir etki yaratması için birlikte çalışmaya devam ederiz.