American Society of Training and Development (ASTD)'nin araştırması, kurumsal eğitim alanında aşağıdaki ana problemlere işaret ediyor: 

- Eğitimden sonraki 24 saat içinde eğer aktif bir yönlendirme/koçluk veya zorlama yoksa öğrenilenlerin % 70 kadarı unutuluyor

- %90’a varan oranda bir katılımcı grubu eğitimden sonra eğitimde aldıkları notları ve/veya kitaplarını ofise döndüklerinde hiç açmıyor ve/veya gözden geçirmiyorlar.

Araştırmalar, çalışanların eğitim içeriğinden fazla bir şey elde etmediklerini ve eğitim sonrasında eğitim dokümanlarına nadiren baktıklarını gösteriyor.

Aynı zamanda kuruluşların neredeyse tamamı; yaptıkları hatırı sayılır eğitim yatırımına rağmen eğitimde yüksek performansı sürdürülebilir halde tutamadıklarını söyllemekteler. Eğitimciler, dişe dokunur ve etkisi uzun süren sonuçlar üretemiyorlar. 

Eğitim faaliyetlerinin pek çoğu doğası gereği reaktiftir. Genel uygulamada, bir yönetici bir beceri veya yetkinlik alanında bir boşluk görür ve uzun vadeli faydalarını pek de detaylı düşünmeden bir eğitim alınmasını ister. 

Aslında eğitim, insanların iş yapış biçimlerinde uzun süreli ve verimli bir değişimi nadiren yaratabilir.

İnsanlar; ancak, bu değişim gereğinin nedenlerini anlarlarsa veya bu değişimin kendilerine faydasını görürlerse davranışlarını değiştirirler.  (Langdon,Whiteside and McKenna, 1999)

Organizasyonlar eğitimin nadiren tek başına bir çözüm olduğu bilmeleri gerekir. Eğitim, tipik olarak bireysel performans üzerinde etkili olur, hâlbuki iş dünyasında sonuçlar takımlar tarafından bir amacı başarmak/bir hedefe ulaşmak üzere oluşturulur. Takımdaki bu insanların; emeklilik planları, yan haklar ve faydalar, işlerini yaparken kullandıkları araçlar, ödül ve takdir gibi birbirlerinden farklı beklentileri, motivasyon alanları, performansın önündeki engeller olabilir. Bu engeller ve beklentiler, eğitimin istenen tavır ve sonuçları doğuracak doğru bir çözümün parçası olabilmesi için ayrıca ele alınmalıdır.

PDR Group Şirketleri, 5 adımdan oluşan bir süreci işleterek, organizasyonunuzun gerçek iş ihtiyaçlarını analiz eder, çözümleri stratejileriniz ile bağlantılandırır, aktif öğrenmeyi destekler, sorumluluk duygusunu artırır ve sonuçları ölçeriz. 

İş İhtiyaçlarınızı Analiz Ederiz

İlk adımımız elde edilmek istenen çıktılar ile mevcut durum arasındaki farkın tanımlanmasıdır. Bu bilgiyi, bugünün performansını tanımlamak ve en uygun çözümü kurgulamak için kullanırız.

Tüm bunları, 

 • Mevcut beceri setini ve çalışanlarınızın yetkinlik durumunu değerlendirerek
 • Yeni iş yapış biçimlerini destekleyen veya köstekleyen uygulamaları değerlendirerek
 • Mevcut eğitim programlarını inceleyip hangisinin gerekli beceri, bilgi ve tavrı kazandıracağını gözden geçirerek yaparız

Çözümlerinizi Kurumsal Stratejiniz ile Bağlantılandırırız

 • Çözümlerimizi kuruluşun stratejik yönü ile bağlantılandırırark sunarız. Çözümlerimiz sayesinde şirketiniz kolaylıkla
 • Eğitimin bütçesinin kurumsal hedefler ile bağlantısını kurabilir.
 • Etkili ve kalıcı eğitim programları geliştirerek sorumluluğu alabikir 
 • Birbiriyle bağlantılı bu etkin çözümlerle ilgili her departman ve seviyedeki çalışanlardan geribildirimler alabilir

Aktif Öğrenme Sunarız

Eğitim çözümlerimiz; yetişkin öğrenme prensiplerine göre tasarlanmıştır ve katılımcıların ihtiyaçlarına, sınırlarına ve güçlü/gelişmeye açık taraflarına saygı çerçevesinde yapılandırılır.

Aktif öğrenme aşağıdaki başlıkları gerektirir:

 • Deneyim: Eğitimlerimiz ihtiyaç ve beklentilere göre özel tasarlanmıştır ve sınıf içinde katılımcıya deneyimleme şansını verirken sınıf dışından yeni deneyimleri de içeriye taşır
 • Bağlantı Kurmak: Eğitimlerimizi tasarlarken farklı öğrenme metotlarını ve kaynaklarını kullanır ve katılımcıların sıkılmalarını önlemek için keyifli programlar sunarız.
 • Dönüşüm: Eğitim sırasında katılımcılarımıza, öğrenme deneyimini maksimize edebilmeleri  ve hemen uygulamaya geçebilmeleri adına gelişimleri konusunda geribildirim alma ve verme fırsatı sunarız.

Sorumluluk Yükleriz 

Eğitim sonrası takip ve uygulamalardaki eksiklerin, daha iyi bir performansa ulaşmadaki başarısızlığın en büyük nedeni olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden bireysel sorumluluk almalarını desteklemek için size aşağıdaki yöntemler ile liderlik ve rehberlik yaparız:

 • Eğitim öncesi beklenen ve arzu edilen sonuçları yönetim ve katılımcılar nezdinde netleştiririz.
 • Yöneticileri kendilerine bağlı çalışanlarla eğitime davet ederek öğrenme deneyimini paylaşmalarını sağlarız.
 • Eğitimde verilen bilgilerin hayata geçmesi için, paylaşılan bilgilerin, kazandırılan becerilerin ve sunulan araçların kullanılması konusunda bir takip sistemi oluşmasını destekleriz.
 • Eğitimden sonra sonuçları takip eder, katılımcı performansı konusunda odaklı, hızlı ve grup/birey odaklı geribildirim veririz.

Sonuçları Kirkpatrick Modeli* ile Analiz Ederiz

 • Seviye 1&2 Analizi: Her eğitimde mutlaka ve en azından Kirkpatrick 1 ve 2. Seviye eğitim değerlendirmesi ölçümünü yapar ve katılımcıların ilk tepkisini ölçerek, eğitim memnuniyeti ve bilgi ve becerilerin aktarıldığından ve anlaşıldığından emin oluruz.
 • Seviye 3 Analiz: Daha üst düzey beceri seti veya uyum seviyesi için 3. Seviye değerlendirme analizini yaparız. Bu analiz ile akılda kalma/hatırlanma ve eğitimden iş hayatına davranış boyutunda hangi bilgilerin transfer edildiğini değerlendiririz.
 • Seviye 4 & 5 Analiz: Her sene bir veya iki üst düzey eğitim/yüksek seviyeli eğitim programı seçer ve onlar üzerinde 4. Seviye (işe etkisi) ve 5. Seviye (ROI) ölçümleri yaparız.