PDR Group bünyesindeki tüm şirketlerin tutkuyla bağlandığı tek bir misyon var: "İnsanı Öne Koyarak Mükemmele Ulaşmak…"

PDR Group olarak bir kurumsal eğitim ve danışmanlık şirketinden daha ötesini temsil ettiğimize inanıyor, şirketlerin çalışanlarıyla  olağanüstü iş performansı yaratmasına yardımcı oluyoruz. 

Tüm PDR Group Şirketleri olarak:

  • Dünyadaki en mükemmel bilgi birikimlerini Türkiye’ye uyarlayarak şirketlerin daha yüksek performans göstermelerine, çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine ve daha iyi bir kariyer sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz.
  • “Kendini iyi hisseden insanlar daha iyi sonuç üretir” ve “İyi sonuç üreten insanlar kendisini daha iyi hisseder” döngüsünden hareketle, çalışanların özgüvenli, donanımlı ve kazanan kişiler olarak şirketlerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. 

Farklı konularda uzmanlaşmış her şirketimiz kendi özgün alanında bağımsız olarak çalışmakta, ancak PDR Group çatısı altında birbirlerinin bilgi birikimini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını harmanlayarak yarattığı sinerji ile eğitim danışmanlık alanında dünyanın pek az şirketinin ulaşabileceği bir güç ve tecrübe ile müşterilerimize hizmet veririz. 

Gücümüz, sadece kendi içimizde yarattığımız sinerjiden değil, temsilcisi olduğumuz Çözüm Ortaklarımızın dünyanın her ülkesinde çalıştığı uluslararası projelerde edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile uluslararası alanda rekabet edecek seviyede bir performansa ve standarda sahip olmamızdan kaynaklanır. Bu sayede, dünyanın en büyük değişim ve gelişim projelerindeki örnekleri Türkiye’de müşterilerimize sunabiliyoruz.   

PDR Group şirketlerini daha iyi tanıyın: