TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

 


ISO 9001, Kalite yönetim sistemine ait esasları ve terminolojiyi tanımlayan genel bir standarttır. Organizasyonların ortak konuşma ve yönetim dilidir. Müsteri tatminini esas alan, yapılanları daha güzel yapmaya zorlayan dökümante edilmiş bir işletim alt yapısıdır.
Her kuruluş; ana ve destek süreçlerini bir temel metodolojiye göre prosedür ve talimatlara dönüştürür, dökümante eder, eksiksiz uygular, uyguladığını denetler ve olumsuzlukları gözden geçirerek işler hale getirir. Kuruluş, akreditasyon kurumu tarafından denetlenerek, standarda uygun yönetildiği doğrulanır ve belgelenir.

Faydaları

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Katılım
 • Süreç Odaklılık
 • Sistem Esaslılık
 • Sürekli İyileştirme
 • Somut Verilerle Karar Verme
 • Tarafların Yararını Düşünme

ISO 10002, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin Faydaları 

 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini gösterir
 • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir
 • Müşterinin önemsendiğini gösterir
 • Müşteri memnuniyeti sağlar
 • Şikâyetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunar
 • Kuruluşun itibarını arttırır
 • Müşterileri elde tutma maliyetlerini azaltır

Kalite politikamız hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Müşteri ve Ziyaret Yönetimi sürecimiz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

 

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?

4077 sayili tüketicinin ve rekabetin korunmasi kanununa göre garanti kapsamina giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar

İhale ile kamu hizmetlerini yapan ve yapmaya talip olan kuruluşlar

Sektöründe kendi hizmet kalitesini müşterilerine karşi garanti ve ispat etmek isteyen kuruluşlar