Kurum İçi Programlar 

PDR Group Şirketleri tarafından düzenlenen Şirkete Özel Eğitimler, içinde eğitim ihtiyaç analizi sonunda müşterilerin belirlediği veya birlikte belirlediğimiz hedeflere uygun olarak şirkete özel olarak uyarlanmış eğitimlerdir.

Şirkete özel eğitimler, bir günlkük eğitimler olabileceği gibi, geniş zamana yayılan, içinde aynı anda farklı gruplara eğitimlerin yer aldığı proje kapsamında da verilirler. PDr Group Şirketleri, gün sayısından bağımsız olarak her eğitim için aynı titiz ön çalışmayı yaparlar ve müşterileri ile uzlatıkları hedefler çerçevesinde eğitimleri vermeye özen gösterirler.

Şirkete Özel Eğitimler, genellikjle yüzyüze eğitimler olarak algılanmasına rağmen, son zamanlarda PDR Group Şirketleri pek çok projede Karma Eğitim Modelini uygulamakta, eğitimlerin öncesi-sırası ve sonrasında eğitimin daha kolay anlaşılması ve öğrenilenlerin prtaik hayata geçilmesi konusunda pek çok tamamlayıcı araç ve yöntemi de eğitimin bir parçası olarak kullanmaktadırlar.

Bugüne kadar 100.000 günden fazla eğitim gününde 3.500’den fazla şirketin 700.000'e yakın çalışanını eğiten PDR Group Şirketleri, Şirkete Özel Eğitimler konusunda, sadece Türkiye’de değil dünyada pek çok şirketin kolay erişemeyeceği bir katılımcı ve gün sayısına erişmiştir. Türkiye’de pek çok değişim projesinin planlamasını ve uygulamasını yapan PDr Group şirketleri yaklaşık çeyrek asırda edindikleri tecrübe ve bilgi birikimi ile her geçen gün daha kendini yenileyerek aşağıdaki katkıları sunmaktadır:

  • Tüm seminerler şirkete özel hale getirilerek, çalışanlarınızın o eğitimden en fazlasını alabilmesini sağlıyoruz
  • Her bir projede porje yönetici, eğitim danışman(lar)ı, satış ekibimiz sizlerin ekibi ile tam bir uyum ve harmoni içinde çalışıyor, böylece en ufak dahi bir aksaklığa izin vermiyoruz
  • Eğitimlerin öncesi, sırası ve sonrasında sürekli ölçümler yapıyor, eğitimlerimizi bu ölçünlere dayandırıyor, eğitim sonunda yapılması gerekenler hakkında sizleri emn iyi şekilde bilgilendirip eğitim veya projenin izole bir şekilde kalmamasını ve şirket kültürünüzün bir parçası haline gelmesini sağlıyoruz
  • Eğitimlerimizin etkinliğini farklı eğitim modellleri ve tekniklerini birlşeitirerek arttırıyoruz,
  • Özellikle büyük projelerde proje öncesi yapmış olduğumuz çalışmalar ve yönlendirmelerle, tepe yönetimin konuya ilgisini arttırmaya çalışıyor, eğitimden sağlanacak fayda ve geri dönüş konusunda mümkün olabilkdiğince somut bilgiler veriyoruz