Karma Öğrenme 

“Harmanlanmış Öğrenme”, “Hibrid Öğrenme”, “Karışık Öğrenme” olarak da terimlerle tanımlanan Karma Öğrenme bilinen en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Bunun yanında kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Yıllar önce yapmış olduğumuz pek çok değişim projesinin değişik süreçlerinde hem içeriğin hem de öğrenilenlerin daha iyi anlaşılması ve özellikle kalıcı etki bırakmasına yönelik pek çok aktivitenin yapılamamış olmasının sıkıntısını yaşamış bir kurumsal eğitim şirketi olarak, teknolojinin eğitim alanında öğrenmeyi, anlamayı ve bunları kullanmayı sağlamasından çok memnunuz ve gelinen bu noktanın müşterilerimizde yarattığımız katma değerin artışı açısından ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz.

Gerek yüzyüze eğitim, gerekse e-eğitimin tek başına yetersiz kaldığı ve gereken etkiyi yaratmadığının bilinciyle PDR Group, Karma Eğitim’e daha fazla ağırlık verme konusunda aldığı stratejik karar çerçevesinde elimizde olan tüm bilgi birikimi Karma Eğitim’e uygun olarak aktaracak şekilde planlarımızı uygulamaya koyduk, bazı projelerimizi başarıyla tamamladık. Yurtiçi ve yurtdışı Çözüm Ortaklarımız ve Stratejik Ortaklarımızla birlikte çıktığımız bu yolun sonunda Türkiye’de Karma Eğitim’i en iyi uygulayan ve müşterilerimize yarattığımız katma değerin daha da arttırılması konusunda iddialıyız.

Karma Eğitim modelinin kurumsal eğitim alanında kullanılmasının hem maliyet düşürücü, hem de öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve öğrenilenleri hayata geçirme konusunda büyük avantaj sağladığını görüyoruz.

2012 yılından beri pek çok projede kullandığımız Karma Eğitim modeli ile:

  • Hem klasik yüz yüze eğitim hem de e-eğitimin en iyilerini sunuyoruz
  • Eğitimlerimizin etkinliğini arttırıyoruz
  • Eğitimin lojistiğini çok daha basitleştiriyoruz
  • Düşük maliyetli eğitimler sunabiliyoruz
  • Eğitim sonrasında katılımcıları rahatça takip edebiliyoruz
  • Katılımcıların öğrendiklerini gerçek hayatta kullanma oranını arttırıyoruz
  • Eğitimlerle ilgili çok daha objektif geri bildirimler alabiiyor ve bu sayede kendi iç süreçlerimizi yenileyebiliyoruz.