Aktif Öğrenme 

Aktif öğrenme, öğrenmenin sorumluluğunu katılımcılara bırakan bir öğrenim şeklidir.

Bu yöntemde katılımcılar, karşılaştıkları herhangi bir problem ile ilgili okumak, tartışmak ve sorunun çözümüne birebir dahil olmak durumundadır.

PDR Group Şirketleri kendi uzmanlık alanlarında Aktif Öğrenme yöntemini kullanırlar ve katılımıların en karmaşık problemleri bile çözebilmelerini, böylece öğrendiklerini günlük hayatta da uygulayabilme becerisi edinmeleri sağlarlar.

Aktif Öğrenme konusunda pek çok kapalı ve açık ortam eğitimler, oyun ve simülasyonlar, grup çalışmaları ve proje atölye çalışmaları hakkında her şirketin web sayfasından detaylı bilgi edinebilirsiniz.